gdwbetมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยเรื่องหุ้นกับการพนัน

 

มีคำถามมามากมายที่ส่งสัยเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นและการพนัน วันนี้เว็บ gdwbet งมีคำตอบมาฝากค่ะ บางคนสงสัยว่าการเล่นหุ้นนี้มันผิดศีลและจะทำให้บาปไหม แล้วหุ้นถือว่าเป็นอบายมุขหรือเปล่า โดยตามหลักพระพุทธศาสนาท่านได้สอนไว้ว่า การเล่นพนันทุกชนิดถือว่าผิดศีลและเป็นบาปทั้งนั้น แต่การซื้อหุ้นมันเหมือนเป็นการลงทุน ก่อนการเล่นหุ้นผู้ที่จะลงทุนก็ต้องทำการศึกษาวิธีการก่อนลงทุนเสมอ

ถ้าจะมองถึงเรื่องหุ้นในระยะยาวนั้นทุกคนก็ต้องหวังถึงเรื่องเงินปันผล และหวังว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้น ดังนั้นการเล่นหุ้นจึงถือว่าไม่ใช่การทำบาปแต่เป็นเพียงการลงทุนเท่านั้น แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีคนมองว่าการเล่นหุ้นมันเป็นเหมือนการเล่นการพนัน เพราะมันได้มาแล้วก็ขายไป ตอนเช้าซื้อมาพอตอนบ่ายเท่านั้นแหละก็ขายไปเลย การเติบโตมันมีความคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่วัตถุประสงค์ในการเล่น คนที่เล่นหุ้นเขาจะทำการศึกษาให้ดีเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงในการเล่นหุ้น เหมือนกันกับการพนันที่ผู้เล่นก็ต้องหาสูตรในการเล่นเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะเสียเงิน ความต่างของการเล่นหุ้นกับการเล่นการพนันต่างกันตรงที่ คนที่เล่นพนันมันเป็นเหมือนการเสี่ยงโชค

แต่การซื้อขายหุ้นมันเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจับผลัดจับถูรวยเป็นร้อยล้านพันล้านขึ้นมาได้ เพราะการเล่นหุ้นมันเป็นเหมือนการระดมทุนในการทำธุรกิจหนึ่งอย่างให้สำเร็จและโตเร็ว เมื่อได้ผลดังนั้นแล้วก็จะมีเงินปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์และสมาชิกผู้ถือหุ้นก็จะได้รับส่วนแบ่งกันทุกคน แต่จำนวนส่วนแบ่งจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเงินลงทุนของผู้เล่น

ถ้าผู้เล่นหุ้นคนไหนลงทุนเยอะ มีหุ้นส่วนเยอะก็จะได้ผลกำไรเยอะ แต่การพนันเป็นการลงทุนเพียงคนเดียวโดยที่ไม่มีเครื่องมาการันตีเลยว่าเงินลงทุนไปจะได้กลับมาไหม เพราะการเล่นการพนันนั้นสิ่งที่ได้กลับมาคือเงินแต่ถ้าไม่ได้เงินก็จะไม่ได้อะไรเลย มันจึงไม่เหมือนกันกับการเล่นหุ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *