ขั้นตอนทำงานเสาเข็มเจาะ2

ขั้นตอนทำงานเสาเข็มเจาะ2

                      เมื่อเสาเข็มเจาะ  เจาะถึงความลึกที่ต้องการในการออกแบบแล้ว  ให้ใส่คอนกรีตแห้งที่ผสมในอัตราส่วน 1 : 2 : 4 โดยปริมาตรลงไปที่ก้นหลุมประมาณ 0.05 – 0.10 ลบ.ม. แล้วกระทุ้งด้วยลูกตุ้มจนแน่น เป็นการทำให้ก้นหลุมเสาเข็มเจาะสะอาดและอัดแน่น ตลอดจนไม่มีเศษดิน หรือทรายร่วนตกค้างอยู่ และยังอาจเกิดเป็น Bulb ของคอนกรีตแห้ง  ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Bearing Capacity และลดค่า Settlement ของเสาเข็มจาะเมื่อรับน้ำหนักบรรทุก    ในขณะที่ชั้นดินบางแห่งที่มีอัตราการซึมของน้ำใต้ดินค่อนข้างสูง   จะตัดขั้นตอนนี้ออกไป   เนื่องจากการกระทุ้งด้วยตุ้มน้ำหนักอาจจะเปิดช่องน้ำใต้ดิน ให้ไหลเข้าสู่หลุมเจาะมากขึ้น ใส่เหล็กเสริมที่กำหนด-ไว้ในแบบ  โดยผูกสำเร็จเป็นโครงถักไว้แล้ว ค่อยๆหย่อนลงไปในรูเจาะ แล้วดึงเหล็กขึ้นห้อยไว้เหนือก้นหลุมเจาะ

เครดิต tua635.com

 

เสาเข็มเจาะ
รับจ้างเหมาทำเสาเข็มเจาะ.แห้ง/เปียกราคาสบายๆ ด้วยรถเจาะดินไฮโดรลิคตีนตะขาบ หรือ หกล้อ และ 3 ขา ทียูอัมรินทร์ บจก. ติอต่อ : 02 416 8153 02 416 8154 โทรสาร : 02 416 8155 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-4642-4635

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *