ผลการวิจัยของถั่งเช่าสีทองและถั่งเช่าสีขาว

ผลการวิจัยของถั่งเช่าสีทองและถั่งเช่าสีขาว

• การศึกษาฤทธิ์ของถั่งเช่าในระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย

มีการศึกษาในเพศชายจำนวน 5 คน โดยมีอายุเฉลี่ยที่ 35 ปี ที่มีอาการถุงลมถูกกระตุ้นให้มีการอักเสบด้วย Lipopolysaccharide (LPS) พบว่าถั่งเช่าสามารถลดการสร้างสารที่จะทำให้เกิดการอักเสบได้ เช่น Interlukin-6 (IL-6), Interlukin-1beta (IL-1beta), Interleukin-10 (IL-10), Tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) และ Interleukin-8 (IL-8) จึงช่วยทำให้ปรับระบบภูมิคุ้มกันให้ดีมากยิ่งขึ้น

 

ถั่งเช่าสีทอง

• การศึกษาฤทธิ์ของถั่งเช่าในการฟื้นฟูการทำงานของระบบไต

จากการศึกษานี้ให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังได้รับประทานถั่งเช่า 3-5 กรัม/วัน ภายหลังการรับประทานพบว่าถั่งเช่าช่วยทำให้การทำงานของไตมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และยังพบอีกว่าผู้ป่วยที่รับประทานติดต่อกันนานถึง 1 เดือนยังช่วยลดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวะไตวายได้ด้วย เช่น ลดความดันโลหิต ลดภาวะการเกิดโลหิตจาง ลดระดับโปรตีนในปัสสาวะ ช่วยเพิ่มเอนไซม์ Superoxide dismutase (SOD) ที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกว่าผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องจากการรับประทานยา Gentamicin ภายหลังการให้รับประทานถั่งเช่า 4.5 กรัม/วัน มีผลทำให้การทำงานของไตเป็นปกติในระดับ 89% โดยเปรียบเทีนยกับกลุ่มควบคุมหลังจากการรับประทานถั่งเช่าภายในระยะเวลา 6 วัน

 

cordyceps link : https://www.ถั่งเช่าสีทองออนไลน์.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *