วิธีเปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์

วิธีเปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์

ถ้ามีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นให้เปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์สีที่ระบุด้วยสีที่ต้องการ
– <K TNR> … เปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์สีดำ
– <Y TNR> … เปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์สีเหลือง
– <M TNR> … เปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์ม่วงแดง
– <C TNR> … เปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์สีฟ้า

1. เปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์
2. ให้เอียงคันโยกปลดล็อค ของตลับโทนเนอร์ไปยังตำแหน่ง เพื่อล็อคตลับหมึกเลเซอร์จัดแนววงกลมบนคันโยกปลดล็อคกับที่ด้านบนของตลับหมึกเลเซอร์
3. ถอดตลับหมึกเลเซอร์ออกจากเครื่องพิมพ์
4. นําตลับหมึกเลเซอร์ออกจากกล่องแล้วนําออกจากถุงขณะถือส่วนกลางไว้ที่ด้านบนของชุดป้องกันให้เปิดไปทางซ้ายและขวา
5. ถือตลับหมึกเลเซอร์เพื่อให้แท็บอยู่ที่ด้านล่างจากนั้นให้เขย่าขึ้นและลง 10 ครั้งตามที่แสดงในภาพเพื่อกระจายผงหมึกในตลับโปรดใส่ตลับหมึกเลเซอร์ลงในเครื่องพิมพ์ จากนั้นกดเบา ๆ จนสุด
ใส่ตลับโทนเนอร์เพื่อให้การวางแนวตัวอักษรบนตลับโทนเนอร์และฝาปิดโทนเนอร์ตรงกับ
7. เอียงคันโยกปลดล็อค (A) ไปที่ตำแหน่ง “” เพื่อล็อคตลับโทนเนอร์ จัดตำแหน่งรูปสามเหลี่ยมบนคันโยกปลดล็อคกับที่ด้านบนของตลับโทนเนอร์
8. ปิดฝาครอบตลับหมึกเลเซอร์
หากคุณเปลี่ยนตลับโทนเนอร์เมื่อ <1G CHG “สี” TNR> ไม่ปรากฏขึ้นให้รีเซ็ตตัวนับโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
วิธีการตั้งค่าตัวนับของตลับโทนเนอร์:
หากคุณเปลี่ยนตลับโทนเนอร์เมื่อ <1G CHG “สี” TNR> ไม่ปรากฏขึ้นให้รีเซ็ตตัวนับโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
สำคัญ:
ทำตามขั้นตอนนี้หลังจากที่คุณเปลี่ยนตลับโทนเนอร์เมื่อ <1G CHG “TNR> สีไม่ได้ถูกแสดงขึ้น

1. กด
2. เลือก CHANGE TONER โดยใช้และจากนั้นกดสีของตลับโทนเนอร์จะปรากฏขึ้น
3. เลือกตลับหมึกเลเซอร์ที่คุณต้องการตั้งค่าตัวนับโดยใช้แล้วกดข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น
4. กดเครื่องพิมพ์ไม่เริ่มต้นตัวนับหากคุณกดโดยไม่ต้องกด

สำคัญ:
หากการพิมพ์ปรากฏชัดเจนหรือไม่สม่ำเสมอแม้ว่าข้อความจะไม่ปรากฏขึ้นก็ตามอาจเป็นเพราะตลับหมึกหมดอายุการใช้งาน อย่าใช้ตลับโทนเนอร์อย่างต่อเนื่องและแทนที่ด้วยตลับใหม่เมื่อคุณภาพงานพิมพ์แย่ลง เมื่อคุณเปลี่ยนตลับโทนเนอร์ให้ใช้ตลับโทนเนอร์ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์นี้ เมื่อท่านซื้อตลับโทนเนอร์เสริมโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Canon ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของท่าน
หากคุณเปลี่ยนตลับโทนเนอร์เมื่อ <1G CHG “สี” TNR> ไม่ปรากฏขึ้นให้แน่ใจว่าได้รีเซ็ตตัวนับของตลับโทนเนอร์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้น
ตลับหมึกได้รับการติดตั้งจากด้านล่างตามลำดับสีเหลืองสีแดงเข้มสีฟ้าและสีดำ
หากไม่สามารถนำตลับโทนเนอร์ออกได้ให้ตรวจดูว่าเครื่องหมายวงกลมบนคันโยกปลดล็อคอยู่ตรงกับที่อยู่ในตลับโทนเนอร์ หากคุณพยายามถอดตลับโทนเนอร์ออกอย่างแรงอาจเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์
เก็บตลับหมึกสำหรับตลับโทนเนอร์ อาจต้องใช้หลังจากถอดตลับหมึกสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
หากผงหมึกไม่กระจายเท่า ๆ กันอาจทำให้คุณภาพงานพิมพ์ลดลง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนนี้อย่างถูกต้อง
ชั่วโมง หากไม่สามารถปิดฝาครอบผงหมึกให้ตรวจสอบว่าตลับโทนเนอร์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ หากคุณพยายามปิดฝาผงหมึกอย่างเข้มงวดอาจทำให้เครื่องพิมพ์หรือตลับหมึกเสียหายได้

printer2care

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *