กินยาไบโพลาร์อาจจะทำให้พบผลว่าติดสารเสพติดในชุดตรวจสารเสพติดได้

กรมการอาหารและยาเปิดเผยว่ายาไบโพลาร์สามารถทำให้ปัสสาวะเป็นสีม่วงได้ แต่ถ้ามีการเจอสารเสพติดจะต้องทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง เพราะกรมสุขภาพจิตได้ออกมาบอกว่ายังมียาอีกหลายชนิดที่ทานแล้วฉี่จะมีสีม่วงได้หรือไม่ นั้นก็อยู่ในระหว่าการตรวจสอบ

แต่ก่อนจะสรุปก็ต้องทำการตรวจสอบให้ดีก่อน เพราะกรณีที่ปัสสาวะจะเป็นสีม่วงอาจจะไม่ได้เกิดจากการเสพสารเสพติดเพียงอย่างเดียวก็ได้ เพราะส่วนผสมในยาเสพติดบ้างชนิดอาจจะต้องนำมาใช้ในตัวยารักษาโรคหรือรักษาอาการบางอย่างได้

แต่ต้องอยู่ในปริมาณที่แพทย์อนุญาตให้ใช้ตามความเหมาะสม ยาบางตัวก็มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกัน เช่น

  • ยาแก้หวัด
  • ยาแก้ไอ
  • ยานอนหลับ
  • ไปจนถึงยาไบโพลาร์ ฯลฯ

โดยการใช้ชุดตรวจสารเสพติดจากการเจอปัสสาวะสีม่วง ไม่เพียงแค่ตรวจครั้งเดียวเท่านั้นจะต้องมีการตรวจซ้ำเพื่อหาสารเสพติด เพราะการที่เจอฉี่สีม่วงอาจจะเกิดจากการทานยาอย่างอื่นด้วย เพราะการตรวจหาสารเสพติดนั้นจะมีผลทางคดี จึงจะต้องทำการตรวจหาสารเสพติดอย่างละเอียด

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำปัสสาวะไปตรวจซ้ำอีกครั้ง ในระดับการตรวจที่ละเอียดมากขึ้นหรือในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถรู้ว่าเป็นสารเสพติดชนิดใด เพราะมีกรณีตัวอย่างหลายรายที่มีโรคประจำตัวแล้วถูกตรวจฉี่ปรากฏว่าผลออกมาเป็นสีม่วงจึงทำให้ตำรวจเข้าใจว่าเสพสารเสพติดมา

แต่ถ้าผู้ที่โดนตรวจฉี่บอกว่ากินยาชนิดใดชนิดหนึ่งมา เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำการตรวจสารเสพติดอย่างละเอียดมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลที่แท้จริงจะได้ไม่ต้องจับผิดคนเพราะการตรวจหาสารเสพติดแค่ครั้งเดียว ซึ่งในอดีตเคยพลาดมาแล้ว เพราะในปัจจุบันมียาเกือบห้าสิบชนิดที่กินแล้วทำให้ฉี่ออกมาเป็นสีม่วง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *