สมุนไพรรอบตัว

ยูคาลิปตัส

สมุนไพรรอบตัว

สมุนไพรถูกหยิบยกให้เป็นพืชที่ใช้บำรุงร่างกาย หรือรักษาสุขภาพและความงามของคนทั่วไปมาอย่างช้านาน เมื่อพบอาการเจ็บป่วยในสมัยโบราณ สมุนไพรจะถูกใช้เป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งในการรักษา และฟื้นฟูร่างกาย ไม่เพียงแค่ทางด้านร่างกาย แต่รวมไปถึงจิตใจด้วย
ยูคาลิปตัส

สมุนไพรรอบตัว ล้วนมาจากธรรมชาติ ทรัพยากรที่ทรงคุณค่านี้ หากมีการพัฒนาอย่างถูกวิธี โดยการศึกษา ปลูก และดูแลอย่างถูกวิธี ก็จะสามารถเพิ่ม หรือคงคุณภาพของสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ได้ตามความต้องการ สมุนไพรที่มีตัวยาประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์ได้ดี และมีความปลอดภัย จะต้องมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น สมุนไพรเกษตรอินทรีย์ สมุนไพรออร์แกนิค

ในหลักการของเกษตรพอเพียง นอกจากจะปลูกพืชที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้ว เราสามารถแทรกการปลูกสมุนไพร ควบคู่เข้าไปได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ แต่สามารถสร้างผลผลิตได้ทั้งปี สร้างรายได้ อย่างพอเพียง

เกษตรพอเพียง ไม่ได้จำกัดแค่เพียงการปลูกพืชเกษตรเพียงอย่างเดียว หรือปลูกพืชสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น แต่แนวทางที่เหมาะสม คือการปลูกพืชผสมผสาน โดยการวางแผนเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างพอเพียง พอดี ไม่เดือดร้อน ใช้ต้นทุนตามความเหมาะสม สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีกำไรหล่อเลี้ยงเพื่อให้ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

สมุนไพร ที่นิยมปลูก ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกตะไคร้ ขมิ้น ต้มหอม ผักชี คึ่นช่าย กระเทียม ขิงข่า กะเพรา หรือแม้แต่ผักบุ้ง ยูคาลิปตัส และพริกก็ถือเป็นสมุนไพรได้เช่นกัน

เลือกปลูกสมุนไพรที่เป็นที่นิยม และเหมาะสมกับพื้นที่ของผู้ปลูก โดยเริ่มศึกษาขั้นตอนการปลูกอย่างละเอียด ตั้งแต่การเลือกสมุนไพร การเตรียมดิน ไปจนถึงขั้นตอนการใส่ปุ๋ย พรวนดิน และกำหนดระยะปลูกให้คุ้มค่า
ยูคาลิปตัส

วิธีปลูกสมุนไพร มีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกด้วยเมล็ด การปลูกด้วยหัว การปักชำ การปลูกด้วยกิ่งตอน การปลูกด้วยเหง้าหรือหน่อ และไหล ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของสมุนไพรที่เราเลือกปลูก ในพื้นที่ตามสัดส่วน 30:30:30:10 เพื่อให้เป็นการกระจายผลผลิตบนพื้นที่ตามธรรมชาติ เกิดระบบหมุนเวียนสร้างทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

ผลผลิตที่งอกเงยจากหลักเกษตรพอเพียงผสมผสานหรือทฤษฎีใหม่ นอกจากจะมีคุณภาพ สร้างรายได้แล้ว ยังสร้างความภูมิใจ ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบำรุงรักษาสุขภาพและความงามของบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย เป็นผลดีทั้งทางกายและทางใจเลยล่ะครับ

 

ที่มา http://www.papertree.in.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *