วิธีเปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์

วิธีเปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์

ถ้ามีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นให้เปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์สีที่ระบุด้วยสีที่ต้องการ
– <K TNR> … เปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์สีดำ
– <Y TNR> … เปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์สีเหลือง
– <M TNR> … เปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์ม่วงแดง
– <C TNR> … เปลี่ยนตลับหมึกเลเซอร์สีฟ้า

1. เปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์
2. ให้เอียงคันโยกปลดล็อค ของตลับโทนเนอร์ไปยังตำแหน่ง เพื่อล็อคตลับหมึกเลเซอร์จัดแนววงกลมบนคันโยกปลดล็อคกับที่ด้านบนของตลับหมึกเลเซอร์
3. ถอดตลับหมึกเลเซอร์ออกจากเครื่องพิมพ์
4. นําตลับหมึกเลเซอร์ออกจากกล่องแล้วนําออกจากถุงขณะถือส่วนกลางไว้ที่ด้านบนของชุดป้องกันให้เปิดไปทางซ้ายและขวา
5. ถือตลับหมึกเลเซอร์เพื่อให้แท็บอยู่ที่ด้านล่างจากนั้นให้เขย่าขึ้นและลง 10 ครั้งตามที่แสดงในภาพเพื่อกระจายผงหมึกในตลับโปรดใส่ตลับหมึกเลเซอร์ลงในเครื่องพิมพ์ จากนั้นกดเบา ๆ จนสุด
ใส่ตลับโทนเนอร์เพื่อให้การวางแนวตัวอักษรบนตลับโทนเนอร์และฝาปิดโทนเนอร์ตรงกับ
7. เอียงคันโยกปลดล็อค (A) ไปที่ตำแหน่ง “” เพื่อล็อคตลับโทนเนอร์ จัดตำแหน่งรูปสามเหลี่ยมบนคันโยกปลดล็อคกับที่ด้านบนของตลับโทนเนอร์
8. ปิดฝาครอบตลับหมึกเลเซอร์
หากคุณเปลี่ยนตลับโทนเนอร์เมื่อ <1G CHG “สี” TNR> ไม่ปรากฏขึ้นให้รีเซ็ตตัวนับโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
วิธีการตั้งค่าตัวนับของตลับโทนเนอร์:
หากคุณเปลี่ยนตลับโทนเนอร์เมื่อ <1G CHG “สี” TNR> ไม่ปรากฏขึ้นให้รีเซ็ตตัวนับโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
สำคัญ:
ทำตามขั้นตอนนี้หลังจากที่คุณเปลี่ยนตลับโทนเนอร์เมื่อ <1G CHG “TNR> สีไม่ได้ถูกแสดงขึ้น

1. กด
2. เลือก CHANGE TONER โดยใช้และจากนั้นกดสีของตลับโทนเนอร์จะปรากฏขึ้น
3. เลือกตลับหมึกเลเซอร์ที่คุณต้องการตั้งค่าตัวนับโดยใช้แล้วกดข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น
4. กดเครื่องพิมพ์ไม่เริ่มต้นตัวนับหากคุณกดโดยไม่ต้องกด

สำคัญ:
หากการพิมพ์ปรากฏชัดเจนหรือไม่สม่ำเสมอแม้ว่าข้อความจะไม่ปรากฏขึ้นก็ตามอาจเป็นเพราะตลับหมึกหมดอายุการใช้งาน อย่าใช้ตลับโทนเนอร์อย่างต่อเนื่องและแทนที่ด้วยตลับใหม่เมื่อคุณภาพงานพิมพ์แย่ลง เมื่อคุณเปลี่ยนตลับโทนเนอร์ให้ใช้ตลับโทนเนอร์ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์นี้ เมื่อท่านซื้อตลับโทนเนอร์เสริมโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Canon ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของท่าน
หากคุณเปลี่ยนตลับโทนเนอร์เมื่อ <1G CHG “สี” TNR> ไม่ปรากฏขึ้นให้แน่ใจว่าได้รีเซ็ตตัวนับของตลับโทนเนอร์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้น
ตลับหมึกได้รับการติดตั้งจากด้านล่างตามลำดับสีเหลืองสีแดงเข้มสีฟ้าและสีดำ
หากไม่สามารถนำตลับโทนเนอร์ออกได้ให้ตรวจดูว่าเครื่องหมายวงกลมบนคันโยกปลดล็อคอยู่ตรงกับที่อยู่ในตลับโทนเนอร์ หากคุณพยายามถอดตลับโทนเนอร์ออกอย่างแรงอาจเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์
เก็บตลับหมึกสำหรับตลับโทนเนอร์ อาจต้องใช้หลังจากถอดตลับหมึกสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
หากผงหมึกไม่กระจายเท่า ๆ กันอาจทำให้คุณภาพงานพิมพ์ลดลง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนนี้อย่างถูกต้อง
ชั่วโมง หากไม่สามารถปิดฝาครอบผงหมึกให้ตรวจสอบว่าตลับโทนเนอร์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ หากคุณพยายามปิดฝาผงหมึกอย่างเข้มงวดอาจทำให้เครื่องพิมพ์หรือตลับหมึกเสียหายได้

printer2care

เปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษบนเครื่องพิมพ์เลเซอร์

การเลือกเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ

ลูกกลิ้งต้องหมุนไปที่ตำแหน่งการบริการเพื่อถอดออก

ข้อควรระวัง:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวของลูกกลิ้งที่เป็นรูพรุนยกเว้นคุณจะต้องเปลี่ยนลูกกลิ้ง น้ำมันผิวหนังบนลูกกลิ้งอาจทำให้เกิดปัญหาในการรับกระดาษ

เปิดเครื่องและรอให้เครื่องถึงสถานะ Ready ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อหมุนลูกกลิ้งไปยังตำแหน่งการบริการ

หากคุณนำถาด 2 ออกเพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์ให้ติดตั้งถาดใหม่ก่อนที่จะเปิดเครื่อง

ขั้นตอนต่อไปนี้หมุนลูกกลิ้งดึงกระดาษของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของและลูกกลิ้งดึงกระดาษ 1 เข้าที่ตำแหน่งการบริการ

เปิดเมนู Secondry Service โดยกดปุ่มลูกศรซ้ายและปุ่ม Cancel พร้อมกัน

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Pick roller จากนั้นกด OK

กดตกลงอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการให้ลูกกลิ้งหมุน

ฟังลูกกลิ้งเพื่อหมุน เมื่อหมุนลูกกลิ้งแล้วให้ถอดปลั๊กไฟและวางสวิตช์เพาเวอร์ไว้ที่ตำแหน่งปิด

ข้อควรระวัง:

สิ่งสำคัญคือให้วางสวิทช์ไฟในตำแหน่งปิดหลังจากถอดปลั๊กไฟเพื่อไม่ให้กระแสไฟของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นทันทีเมื่อเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง

นำถาด 2 ออก

ทำขั้นตอนที่เหลือในขั้นตอนนี้เพื่อเอาลูกกลิ้งออก หลังจากเปลี่ยนลูกกลิ้งแล้วให้เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องจากนั้นใช้สวิตช์เปิด / ปิดเพื่อเปิดเครื่อง

ยกขึ้นด้านหน้าของผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง

คำเตือน:

ห้ามวางผลิตภัณฑ์หงายขึ้นที่ฝาครอบด้านหลังและด้านหลัง หมึกส่วนเกินอาจใส่ชุดเลเซอร์ / สแกนเนอร์และทำให้กระจกปนเปื้อนทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ เลเซอร์ / สแกนเนอร์ไม่ใช่ FRU ถ้ากระจกเลเซอร์สแกนเนอร์ / มีการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องถูกแทนที่

ข้อควรระวัง:

อย่ายกผลิตภัณฑ์โดยจับที่ช่องประตูด้านหน้าและช่องใส่ถาด 2

ปลดล็อคแท็กล็อคพลาสติกสีขาวสองอันและถอดลูกกลิ้งดึงกระดาษออก

ติดตั้งลูกกลิ้งเปลี่ยน

เมื่อมีการติดตั้งลูกกลิ้งทดแทนให้หมุนลูกกลิ้งหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเพลาทำงานกลไกไดรฟ์อย่างถูกต้อง คุณควรจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อเพลาทำงานร่วมกับกลไกขับเคลื่อน

https://www.smarttoner1.com/

คาสิโนแจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ถอนได้ 2018

 

หาเงินง่ายกว่าบาคาร่าออนไลน์ไม่มีอีกแล้ว

บาคาร่าออนไลน์เป็นเกมที่มีคนให้ความสนใจไม่แพ้เกมการพนันชนิดอื่นๆ  สาเหตุที่ทำให้บาคาร่าออนไลน์นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเล่นง่าย โปรโมรชั่นก็ดี เป็นแบบ คาสิโนแจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ถอนได้ 2018 และทำให้เกิดความสนุกสนาน ในขณะเดียวกันก็มีการลุ้นอยู่ตลอดเวลา

ส่วนใหญ่คนที่เล่นบาคาร่านั้นจะไม่ค่อยเครียด และบาคาร่าจะเป็นเกมที่คนเลือกที่จะใช้คลายเครียด การเล่นบาคาร่าออนไลน์นั้นสามารถที่จะเล่นได้ตามเว็บต่างๆ มากมาย เพราะเป็นเกมอันดับต้นๆ ที่คาสิโนออนไลน์จะพลาดไม่ได้ ทุกเว็บต้องมีบาคาร่าออนไลน์เป็นหลักอยู่แล้ว

การเล่นบาคาร่าออนไลน์นั้นสามารถที่จะทำให้ผู้เล่นได้รับความบันเทิงอย่างเติมรสชาติ ทั้งยังมีความปลอดภัยไม่ต้องไปเสี่ยงที่ไหนเพราะนั่งเล่นที่บ้านได้ ความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือเว็บที่มีการเปิดให้เล่นบาคาร่าออนไลน์นั้นมีฐานข้อมูลอยู่ที่ต่างประเทศจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะโดนตรวจสอบหรือโดนตำรวจจับ เว็บเหล่านี้จะเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ที่ต่างประเทศทั้งหมดและจะเก็บความลับอย่างดีเยี่ยม ไม่มีการปล่อยข้อมูลลูกค้าออกมาอย่างแน่นอน

เว็บของเราก็เป็นเช่นนั้น ที่มีการ ฝาก-ถอนเงินอย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถที่จะถอนเงินได้ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาทีด้วยซ้ำ ผมจึงอยากจะแนะนำเว็บของเราให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มีความสนใจในเกมบาคาร่าออนไลน์ เว็บของเราดูแลลูกค้าทุกคนเป็นเหมือนดังญาติและคนในครอบครัว

สิ่งแรกที่ทำให้คนนิยมเล่นบาคาร่าออนไลน์ก็คือความง่าย ตามมาด้วยความสนุก มากๆปกว่านั้นที่ทำให้คนชอบคือความเข้าใจในขั้นตอนการเล่นที่ง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเล่นบาคาร่าที่ไหนเว็บไหนก็เหมือนกัน เพราะกฎกติกาการเล่นนั้นเหมือนกันทั่วโลก อาจจะมีแตกต่างไปบ่างในเรื่องของเทคนิคพิเศษบางอย่าง

แจกเครดิตฟรีวันเกิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อดีของการเล่นคาสิโนออนไลน์แบบไม่ผ่านตัวแทนนั้นเป็นอย่างไร

วันนี้ผมข้อนำเสนอเรื่องราวของการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์แบบเจาะลึกกันครับ

เพราะในเมืองไทยทุกวันนี้มีเว็บการพนันออนไลน์เต็มไปหมด ไม่รู้ว่าเว็บไหนเป็นเว็บไหน มีเยอะมาก ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดกันเลยทีเดียว มีโปรโมรชั่นดีๆมาชักชวน เชิญชวนมากมายเช่น แจกเครดิตฟรีวันเกิด  เป็นต้น อย่างว่าแหละครับการทำธุรกิจนี้เป็นการทำธุรกิจที่เติบโตได้เร็วมาก จึงไม่แปลกที่คนจะเข้ามาให้ความสนใจเยอะ

ลักษณะของเว็บคาสิโนออนไลน์ในประเทศไทยนั้นจะมีอยู่ 2 แบบ คือ

  • แบบไม่ผ่านเอเย่นต์
  • และแบบที่ผ่านเอเย่นต์

ส่วนใหญ่แล้วในเมืองไทยจะเป็นการผ่านเอเย่นต์มากกว่า ที่เราเห็นเปิดให้บริการมากมายในไทยก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้แหละครับ ความรู้ที่ผมอยากนำมาบอกทุกคนในบทนี้ก็คือว่า การเล่นพนันออนไลน์แบบผ่านเอเย่นต์มีความเสี่ยงมากกว่าการไม่ผ่านเอเย่นต์

ถ้าเป็นเว็บการพนันออนไลน์ที่ต่างประเทศจะเป็นแบบไม่ผ่านเอเย่นต์ ทุกเว็บล้วนเป็นเว็บตรงทั้งหมด ทุกวันนี้เมืองไทยก็เริ่มปรับขึ้นมาให้เป็นแบบไม่ผ่านเอเย่นต์ เพราะมีข้อดีหลายอย่าง คือ ไม่ต้องผ่านคนกลางในการทำธุรกรรมทางการเงิน มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลไปไหน

การที่ไม่ผ่านเอเย่นต์จะมีความปลอดภัยในด้านกฎหมายมากกว่าเนื่องจากมีการจดทะเบียนถูกต้องจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เล่นเกิดความสบายใจในการเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ก็อย่าไปเล่นในที่สาธารณะหรือประเจิดประเจ่อจะดีกว่า การทำธุรกรรมทางการเงินนั้นสามารถที่จะทำได้ง่าย รวดเร็วทันใจ

ลูกค้าสามารถทำการผ่านทางหน้าเว็บไซด์ได้ด้วยตัวเองเลย สร้างความสะดวกสบายมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอเอเย่นต์มาอ่านข้อความ ทุกอย่างทุกขั้นตอนสามารถที่จะทำได้เองอย่างง่ายดาย อีกทั้งยังมีเกมให้เล่นอย่างไม่จำกัด

มีเกมทุกรูปแบบ มีความเป็นสากล ทุกอย่างเข้าใจง่าย มีเมนูให้เลือกทุกภาษา เห็นหรือยังครับว่าการเล่นคาสิโนออนไลน์แบบไม่ผ่านเอเย่นต์นั้นดีอย่างไร

เว็บแทงบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด

ufa356

เว็บแทงบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด จะสามารถทำการแทงบอลได้ในโลกอินเตอร์เน็ตผ่านช่องทาง

เว็บแทงบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด มาพูดกันก่อนในสมัยนี้เว็บแทงบอลออนไลน์ต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นมาอย่างมากมายตั้งแต่ที่การแทงบอลในช่องทางการแทงบอลออนไลน์ได้รับความนิยมจึงทำให้มีคนเข้าไปใช้งานเว็บไซต์พนันบอลแบบผิดๆโดยเข้าไปใช้เว็บไซต์ที่ไม่มีความเป็นมาตรฐานและไม่มี ความปลอดภัยในเรื่องการเงินที่ผมพูดว่าไม่มีความปลอดภัยในเรื่องการเงินตรงนี้ก็คือไม่มีแหล่งที่มาของเงินอย่างชัดเจนและไม่มีข้อมูลแสดงให้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดในการแทงบอลหรือว่าข้อมูลรายละเอียด UFABET

เว็บแทงบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด

ของเรื่องเงินจึงเป็นการดีกว่าไหมที่จะสามารถทำการแทงบอลได้ด้วยความมีมาตรฐานและสามารถทำการแทงบอลได้ด้วยความปลอดภัยเป็นอย่างสูงในเว็บแทงบอลที่ดีที่สุด ตอบตรงนี้เลยว่าเว็บแทงบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด ก็มีไม่น้อยในประเทศไทยอยู่ที่ว่าท่านจะสามารถเลือกหาได้ไหมว่าเว็บนั้นสามารถไว้ใจได้จริงไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในเรื่องการเงินที่จะได้จากการแทงบอลหรือกำไรที่จะได้อย่างแม่นยำในการแทงบอลในช่องทางอินเตอร์เน็ต ผมจะมาแนะนำเว็บดีๆเว็บนึงเว็บที่ผมเข้าใช้งานมาอย่างยาวนานและสามารถทำเงินได้ครับผมได้อย่างมากมายไม่ได้มีดีเพียงแค่การแทงบอลในช่องทางการแทงบอลออนไลน์แต่ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของเกมคาสิโนและเกมการพนันอื่นๆมากมายนั่นก็คือ เว็บแทงบอล UFABET

เป็นเรื่องที่ดีกว่าแน่นอนในการทำการแทงบอล เว็บแทงบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด ทางเข้าUFABET เพราะเว็บพัฒนาเว็บมาให้มีความโดดเด่นในเรื่องของการแทงบอลออนไลน์มาเป็นอันดับหนึ่งและมีกิจกรรมยามว่างก็คือในเรื่องของเกมคาสิโนออนไลน์เกมส์การพนันอื่นๆอีกมากมายที่จะได้จากการเข้าใช้บริการผ่านเว็บนี้เว็บเดียวเว็บการพนันระดับโลกที่นักพนัน ตามยอมรับว่า เป็นเว็บพนันที่ดีที่สุดเป็นเว็บพนันที่มีความปลอดภัยมากที่สุดเป็นเว็บพนันที่มีความแม่นยำในเรื่องของการคิดค่ากำไรมากที่สุด เป็นเรื่องที่ดีกว่าแน่นอนในการเข้ามาใช้บริการเว็บนี้ประเวศนี้พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมความปลอดภัยที่ท่านจะได้จากการเข้ามาใช้บริการการแทงบอลและเกมคาสิโนออนไลน์อื่นๆที่มีความโดดเด่นในเรื่องของค่าตอบแทนที่จะได้จากการเล่นเกมคาสิโนผ่านทางเว็บนี้เว็บเดียว