ต้นกระดาษ

มนุษย์เงินเดือนจะเป็นเกษตรกรได้ไหม?

ต้นกระดาษ

อยากเป็นเกษตรกร มนุษย์เงินเดือนที่เริ่มเบื่อหน่ายการใช้ชีวิตในออฟฟิศมักจะใฝ่ฝัน เพื่อหลีกหนีเมืองที่วุ่นวาย และวิ่งเข้าหาความเรียบง่าย ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายท่านสนใจแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ประกอบกับมีตัวอย่างผู้ที่ทำเกษตรพอเพียงประสบความสำเร็จ ได้ผลผลิตดีและมีรายได้อย่างน่าพอใจให้เห็นกันมากมาย จึงยิ่งสร้างจุดประกายและแรงบันดาลใจให้มนุษย์เงินเดือนอยากก้าวข้ามมาสัมผัสกับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานหรือการทำเกษตรอินทรีย์ ความใฝ่ฝันจะเข้าใกล้ความจริงก็ต่อเมื่อเราเริ่มลงมือทำ ดังนั้นเรามาดูกันว่า จากมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ จะก้าวข้ามไปสู่การเป็นเกษตรกรได้อย่างไร?

1. เริ่มต้นด้วยการศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

ปัจจุบันมีช่องทางมากมายให้เราหาความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และการทำเกษตรอินทรีย์ มีข้อมูลและรายละเอียดที่น่าเชื่อถือกระจายอยู่ในสื่อหลายๆสื่อ และมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ตรงหลายๆท่าน ที่เราจะเข้าไปขอคำปรึกษา และขอคำแนะนำได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการทำเกษตร การปรับปรุงเตรียมดินและเริ่มต้นปลูก หรือการประยุกต์ในแนวทางต่างๆ

2.เลือกแนวทางที่ตนเองถนัด

ข้อมูลที่มีให้ศึกษามีหลายแนวทาง ทั้งการปลูกพืชสวนครัว พืชสมุนไพร หรือการทำไข่ไก่อินทรีย์ ให้เราเลือกแนวทางที่เราสนใจและถนัด สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย นำไปปฏิบัติได้จริงตามปัจจัยที่เรามีอยู่ และที่สำคัญควรคำนึงถึงความต้องการของตลาดด้วย เมื่อได้แนวทางที่ชัดเจนจึงศึกษาลงรายละเอียดเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การวางแผนจัดสรรพื้นที่ วิธีปลูก การดูแลรดน้ำ หรือหากเลี้ยงสัตว์ ก็ควรจะต้องศึกษาการทำฟาร์ม วิธีเลี้ยง และวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

3. สร้างมูลค่าให้กับผลผลิต

เมื่อเราตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเป็นเกษตรอย่างเต็มตัวแล้ว เราต้องเข้าใจว่าทฤษฎีการทำเกษตรพอเพียง คือ การที่จะต้องยืนหยัดและอยู่ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นเมื่อเรามีผลผลิตที่มีคุณภาพแล้ว เราต้องรู้จักการประยุกต์ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าของผลผลิต เช่นปลูก ต้นกระดาษ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลยคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จากความรู้เบื้องต้นสู่ประสบการณ์จนกลายเป็นเกษตรเพื่อธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไป
ต้นกระดาษ

มนุษย์เงินเดือนจะเป็นเกษตรกรไม่ได้ ได้อย่างไร? หากเพียงแค่เรารู้จักตัวเอง สร้างเป้าหมาย เตรียมพร้อมด้วยการวางแผน และลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นอดทน รู้จักเฝ้ามองสังเกตเพื่อหาความเป็นไปได้ในการต่อยอด ค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์เมื่อพบกับอุปสรรคหรือความผิดพลาด เมื่อทุกอย่างดำเนินไปอย่างครอบคลุม ที่สุดแล้วการเป็นเกษตรกรที่มีรายได้ดีกว่ามนุษย์เงินเดือนก็ไม่อาจไกลเกินเอื้อมได้อย่างแน่นอน

ประหยัดค่าไฟในภาคการเกษตรได้แล้ววันนี้

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์

สำหรับภาคการเกษตรน้ำถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญเป็นอย่างมากในการทำการเกษตร โดยปัญหาที่เกษตรกรพบมากนั่นก็คือการหาแหล่งน้ำจึงจำเป็นต้องเสริมการใช้อุปกรณ์ตัวช่วยในการสูบน้ำเข้ามาในพื้นที่ทำการเกษตร บางท่านจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำตลอดทั้งวันเพื่อให้ได้มีปริมาณน้ำที่ต้องการและบางท่านต้องสูบน้ำออกออกจากพื้นที่เพื่อทำการจับสัตว์เลี้ยงการใช้ปั๊มน้ำจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำการเกษตรไปแล้ว ในอดีตอาจจะต้องเสียค่าไฟหรือน้ำมันเพื่อให้ตัวปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลาส่งผลทำให้เกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายและเปลืองทรัพยากร

 

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์

 

สำหรับในวันนี้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานลงได้แล้วด้วยการเลือกใช้โซลาปั๊มอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยในการสูบน้ำเข้ายังพื้นที่ของคุณ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนการทำงานไม่ว่าจะมีแสงมากหรือแสงน้อยตัวโซล่าเซลล์และทำการแปลงพลังงานไปยังเครื่องโซลาปั้มอินเวอร์เตอร์เพื่อให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณทดลองใช้งานเพียง 1 เดือนก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายลดลงนอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายยังช่วยประหยัดพลังงานในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีและนี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี จึงทำให้โซลาปั้มอินเวอร์เตอร์ กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญในภาคการเกษตรและยังสามารถประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์โดยโซลาปั๊มอินเวอร์เตอร์มีหลายรุ่นหลายราคาให้คุณเลือกใช้งาน

ข้อมูลจาก : http://www.daddee.co.th/16991196/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C