ประหยัดค่าไฟในภาคการเกษตรได้แล้ววันนี้

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์

สำหรับภาคการเกษตรน้ำถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญเป็นอย่างมากในการทำการเกษตร โดยปัญหาที่เกษตรกรพบมากนั่นก็คือการหาแหล่งน้ำจึงจำเป็นต้องเสริมการใช้อุปกรณ์ตัวช่วยในการสูบน้ำเข้ามาในพื้นที่ทำการเกษตร บางท่านจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำตลอดทั้งวันเพื่อให้ได้มีปริมาณน้ำที่ต้องการและบางท่านต้องสูบน้ำออกออกจากพื้นที่เพื่อทำการจับสัตว์เลี้ยงการใช้ปั๊มน้ำจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำการเกษตรไปแล้ว ในอดีตอาจจะต้องเสียค่าไฟหรือน้ำมันเพื่อให้ตัวปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลาส่งผลทำให้เกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายและเปลืองทรัพยากร

 

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์

 

สำหรับในวันนี้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานลงได้แล้วด้วยการเลือกใช้โซลาปั๊มอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยในการสูบน้ำเข้ายังพื้นที่ของคุณ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนการทำงานไม่ว่าจะมีแสงมากหรือแสงน้อยตัวโซล่าเซลล์และทำการแปลงพลังงานไปยังเครื่องโซลาปั้มอินเวอร์เตอร์เพื่อให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณทดลองใช้งานเพียง 1 เดือนก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายลดลงนอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายยังช่วยประหยัดพลังงานในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีและนี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี จึงทำให้โซลาปั้มอินเวอร์เตอร์ กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญในภาคการเกษตรและยังสามารถประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์โดยโซลาปั๊มอินเวอร์เตอร์มีหลายรุ่นหลายราคาให้คุณเลือกใช้งาน

ข้อมูลจาก : http://www.daddee.co.th/16991196/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

เทคนิคเลือกแอร์บ้านให้เหมาะสมกับพื้นที่และขนาดของห้อง

แอร์บ้านพร้อมติดตั้ง

ตามบทเรียนในอดีตที่เคยเล่าเรียนมา ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกทำให้มีฤดูกาลเพียง 3 ฤดูเท่านั้น ได้แก่ ฤดูร้อน (เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน) ฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม) และฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์) หากใช้อุณหภูมิเป็นตัวชี้วัดคงพบว่า ทั้ง 3 ช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้อยมาก จนคนไทยพูดเล่น ๆ กันว่า ประเทศไทยมี 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูร้อนมาก และฤดูร้อนมาก ๆ เท่านั้น ทุกบ้านเรือนจึงเปลี่ยนมาติดตั้งแอร์บ้านมากขึ้น นับได้ร้อยละ 75 ของบ้านเรือนในไทย หากนับเฉพาะเขตเมืองใหญ่แทบทั้งหมดที่ติดตั้งแอร์บ้าน เพราะไม่มีใครสามารถทนกับสภาพอากาศที่ร้อนและบ้านที่สะสมความร้อนตลอดทั้งวัน เทคนิคการเลือกแอร์บ้านให้เหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งเพื่อการลงทุนเพียงครั้งเดียว

แอร์บ้านพร้อมติดตั้ง

การเลือกซื้อแอร์บ้าน

มีสูตรการคำนวณง่าย ๆ คือ พื้นที่ห้อง (กว้าง × ยาว) × ค่าตัวแปร โดยค่าตัวแปรขึ้นกับอัตราความร้อนภายในห้อง เช่น ห้องรับแขกหรือห้องที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ควรใช้ค่าตัวแปรที่ 800 หรือ 900 หากติดตั้งที่ห้องนอนจะต้องใช้ค่าตัวแปรที่ 700 หรือ 800 หากสังเกตดูดี ๆ จะเห็นว่า ค่าความร้อนที่เกิดขึ้นภายในห้องส่งผลต่อการเลือกซื้อแอร์บ้านอย่างมาก เทคนิคที่ควรจดจำไว้คือ ห้องที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตกควรเลือกซื้อแอร์บ้านที่มีค่าบีทียูสูงกว่าปกติ เพราะแอร์บ้านขนาดที่เหมาะกับพื้นที่ห้องไม่สามารถทำความเย็นได้เพียงพอ อาจส่งผลกระทบให้คุณหงุดหงิดเกี่ยวกับศักยภาพของเครื่องปรับอากาศได้ ทั้งที่จริงแล้วปัญหาเกิดขึ้นจากการเลือกแอร์บ้านที่ไม่เหมาสมกับทิศทางของห้องเท่านั้น

หรือบางคนที่ต้องการประหยัดพลังงานสำหรับแอร์บ้าน การปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดแสงแดดที่จะส่องถึงห้องก็มีผลอย่างมาก หากบ้านด้านทิศตะวันตกมีพื้นที่สามารถปลูกไม้ใหญ่ เช่น ต้นจำปี / จำปา ฯลฯ หรือไม้เลื้อยที่วางแผนให้เป็นกันสาดธรรมชาติ ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแอร์ขนาด BTU สูงกว่าปกติ หากเป็นห้องที่มีฝ้าสูงควรเพิ่มค่า BTU อีกประมาณ 5% เพราะแอร์บ้านขนาดปกติจะสร้างความเย็นที่กระจายไม่ทั่วพื้นที่ห้อง

ข้อมูลจาก แอร์บ้าน