ฐานรากประกอบด้วยเสาเข็มเจาะ

      ฐานรากประกอบด้วย เสาเข็มเจาะ

 

ฐานรากประกอบด้วยฐานรากแผ่  ซึ่งใช้มิติของฐานรากเพื่อถ่ายน้ำหนักดังนั้น   ฐานรากแผ่จึงต้อง มีขนาดใหญ่พอที่จะถ่าย หรือกระจายน้ำหนักอาคาร มิเช่นนั้น ดิน หรือหินที่รองรับฐานรากแผ่ต้องแข็งแรงเพียงพอต้านทานแรงหรือน้ำหนักฐานรากอีกชนิดหนึ่งคือฐานรากวางบนเสาเข็ม (Piled foundation) น้ำหนักที่ถ่ายลงฐานรากจะถ่ายต่อไปยังเสาเข็มเจาะ    เสาเข็มอาจต้านทานน้ำหนักโดยอาศัยความฝืด หรือแรงเสียดทาน (Friction) ระหว่างผิวเสาเข็มกับดินที่อยู่โดยรอบหรือหากเสาเข็มยาวมากพอเช่นถูกตอกลงไปวางบนชั้นดินที่แข็งมาก หรือชั้นหิน (Hard strata) ก็จะต้านทานน้ำหนักโดย อาศัยทั้งความฝืดและแรงแบกทาน(Bearing) ที่ปลายเสาเข็มนั้นกับชั้นดินแข็ง หรือชั้นหิน (ดูหัวข้อถัดไป)

 

          นอกจากจะจําแนกฐานรากตามวิธีถ่ายน้ำหนัก

แล้วยังสามารถจําแนกฐานรากตามรูปร่างและตามลักษณะของน้ำหนักบรรทุก อนึ่งฐาน รากทั้งสองชนิดต้องหนาเพียงพอเพื่อต้านทานแรงที่เกิดขึ้น ฐานใต้กําแพง หรือฐานแบบต่อเนื่อง (Strip footing)ใช้รับน้ำหนักกําแพง ดังนั้นฐานรากจึงมีรูปร่างเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นแถบยาวต่อเนื่องไปตามความยาวของกําแพง ส่วนความกว้างของฐานผันแปรได้แต่ปกติจะกว้างกว่า ความหนาของกําแพง ฐานเดี่ยว(Isolated footing) เป็นฐานรากเพื่อใช้รับน้ำหนักบรรทุกของเสาหรือตอม้อต้นเดียวอาจเป็น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือรูปอื่นก็ได้ฐานรวม (Common footing) เป็นฐานรากเพื่อใช้รับน้ำหนักบรรทุกของเสา หรือตอม้อสองต้นขึ้นไป ฐานร่วมพบในกรณีที่ เสาเข็มเจาะ อยู่ใกล้กันมากจนฐานรากเกยกันหรือมิเช่นนั้นอาจเป็นเพราะฐานรากไม่ เสถียร จึงต้องยึดไว้กับฐานรากที่ใกล้เคียงกัน

 

 

 

 

 

อ่านต่อได้ที่   tua635.com

 

 

 

7ข้อจำกัดเสาเข็มเจาะ

           เสาเข็มเจาะถึงแม้นจะมีข้อดีมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อเสียอยู่เป็นเรื่องธรรมดาของโลก ไม่มีอะไรที่ดีที่สุดสำหรับทุกอย่าง ล้วนแต่ต้องมีข้อเสียอยู่เป็นธรรมดา วันนี้จะมาเล่าเรื่องข้อเสียของเสาเข็มเจาะให้ฟัง

7ข้อจำกัดของเสาเข็มเจาะ

1 ระยะห่างจากผนัง/ กำแพงถึงตำแหน่งศูนย์ของเสาเข็มเจาะ ต้องไม่ต่ำกว่า 75เซนติเมตร
2 ความสูงจากพื้นถึงเพดาน ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 3 เมตร
3 เสาเข็มเจาะ เมื่อเจาะถึงระดับชั้นทรายหรือเริ่มมีน้ำซึมๆต้องหยุดเจาะที่ระดับดิน ชั้นนั้นๆ
4 เมื่อเจาะเจอชั้นน้ำต้องหยุดเจาะทันทีแม้ว่าจะยังไม่ถึงชั้นทรายก็ตาม
5 พื้นที่เจาะต้องอยู่ในแนวระนาบเรียบ สูงๆต่ำๆบ้างพอได้แต่ ห่างกันมากไม่ได้
6 พื้นที่ต้องไม่เป็นดินเลนโคลนลึก จนจม เพราะจำเป็นต้องใช้ฐานสำหรับถอนท่อเหล็กชั่วคราว
7 เมื่อเจาะเจอเสาเข็มเก่าหรือสิ่งกีดขวางต้องทำการย้ายหมุดศูนย์เข็ม เพราะส่วนใหญ่ไม่สามารถถอนเสาเก่าได้

 

 

เสาเข็มเจาะ
ผู้รับจ้างเหมาทำเข็มเจาะระบบแห้ง/เปียกราคาคุ้มค่า ด้วย 3 ขา และรถเจาะดินไฮโดรลิคตีนตะขาบ หรือ ล้อยาง ทียูอัมรินทร์ บริษัทจำกัด Tel : 02 416 8153 02 416 8154 Fax : 02 416 8155 hotline : 08 4642 4635

 

 

 

เครดิต tua635.com

 

คอนกรีตที่ในงานเสาเข็มเจาะ

 

                           คอนกรีตที่ในงานเสาเข็มเจาะ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ คุณภาพของปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการทำเสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะจะแข็งแรงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ปูนให้เหมาะสมกับงาน โอกาสนี้ทางเราขอนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับคุณภาพของปูนซีเมนต์ที่จะนำมาในงานเสาเข็มเจาะกัน เพื่อความมั่นคงของที่ของที่อยู่อาศัยของท่าน

1. ซีเมนต์ทีใช้ ให้ใช้ซีเมนต์ประเภท PORTLAND CEMENT TYPE 1 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15-2514 หรือ มอก. ที่ปรับปรุงใหม่
2. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตเมื่อผ่านไป 28 วัน เมื่อทดสอบโดยแท่งทรงกระบอก 15 x 30 ซม.จะต้องมีกำลังแรงอัดประลัยไม่น้อยกว่า2 10 กก./ซม.2 (แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก)
3. การยุบตัวของคอนกรีต ให้อยู่ระหว่าง 10 – 20 ซม. ทั้งนี้ ให้ใช้คอนกรีตที่มีค่ายุบตัวตํ่าในกรณีที่เทคอนกรีตลงไปสัมผัสดินโดยตรง และเพื่อป้องกันการแยกตัวของเนื้อคอนกรีตเนื่องจากการเทระยะสูงมากๆ
4. ในกรณีที่วิศวกรผู้ออกแบบเกิดสงสัยว่า คอนกรีตที่ใช้เทเสาเข็มต้นใดต้นหนึ่ง อาจจะมีคุณภาพไม่ได้ตามที่กำหนด วิศวกรผู้ออกแบบมีสิทธิ์สั่งให้ทำการเจาะเอาแท่งคอนกรีตของเสาเข็มต้นนั้น ๆไปทำการทดสอบกำลังอัดได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการนี้ถือเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้นจะได้เห็นได้ว่าการเลือกใช้ปูนซีมนต์ที่ถูกกับงานเสาเข็มเจาะก็มีประโยชน์มากๆในด้านที่ๆจะทำให้งานออกมาดี คุ้มค่ากับการลงทุน ไม่ต้องเสียเวลามากในการแก้ไขและปรับปรุงมากนัก รู้แบบนี้แล้วก่อนดำเนินการขั้นตอนเสาเข็มเจาะ ก็ควรเลือกปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพด้วยนะ

 

 

 

เครดิต tua635.com

 

เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ

ขั้นตอนทำงานเสาเข็มเจาะ2

ขั้นตอนทำงานเสาเข็มเจาะ2

                      เมื่อเสาเข็มเจาะ  เจาะถึงความลึกที่ต้องการในการออกแบบแล้ว  ให้ใส่คอนกรีตแห้งที่ผสมในอัตราส่วน 1 : 2 : 4 โดยปริมาตรลงไปที่ก้นหลุมประมาณ 0.05 – 0.10 ลบ.ม. แล้วกระทุ้งด้วยลูกตุ้มจนแน่น เป็นการทำให้ก้นหลุมเสาเข็มเจาะสะอาดและอัดแน่น ตลอดจนไม่มีเศษดิน หรือทรายร่วนตกค้างอยู่ และยังอาจเกิดเป็น Bulb ของคอนกรีตแห้ง  ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Bearing Capacity และลดค่า Settlement ของเสาเข็มจาะเมื่อรับน้ำหนักบรรทุก    ในขณะที่ชั้นดินบางแห่งที่มีอัตราการซึมของน้ำใต้ดินค่อนข้างสูง   จะตัดขั้นตอนนี้ออกไป   เนื่องจากการกระทุ้งด้วยตุ้มน้ำหนักอาจจะเปิดช่องน้ำใต้ดิน ให้ไหลเข้าสู่หลุมเจาะมากขึ้น ใส่เหล็กเสริมที่กำหนด-ไว้ในแบบ  โดยผูกสำเร็จเป็นโครงถักไว้แล้ว ค่อยๆหย่อนลงไปในรูเจาะ แล้วดึงเหล็กขึ้นห้อยไว้เหนือก้นหลุมเจาะ

เครดิต tua635.com

 

เสาเข็มเจาะ
รับจ้างเหมาทำเสาเข็มเจาะ.แห้ง/เปียกราคาสบายๆ ด้วยรถเจาะดินไฮโดรลิคตีนตะขาบ หรือ หกล้อ และ 3 ขา ทียูอัมรินทร์ บจก. ติอต่อ : 02 416 8153 02 416 8154 โทรสาร : 02 416 8155 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-4642-4635

รีวิวเสาเข็มเจาะ

รีวิวเสาเข็มเจาะ

คงเป็นเพราะด้วยความที่เสาเข็มเจาะนั้น  มีขนาดเริ่มต้นที่ไม่ได้ใหญ่มากนัก คือขนาดที่  35 ซม. จึงทำให้มักเป็นที่เลือกใช้กันในการก่อสร้างโครงการบ้านพักอาศัย คอนโด อาคารสูง หอพัก บ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮาส์ ออฟฟิต ทาวน์โฮม และอื่นๆ
หรือสำหรับการก่อสร้างที่รับโหลดไม่มากนัก ตลอดจนเสาเข็มเจาะนั้นสามารถทำงานในที่แคบได้  และเหมาะกับงานประเภทในชุมชนเมืองและมีอาคารข้างเคียงที่ไม่ต้องการเสียงดังรบกวน   รวมถึงไม่ต้องการให้มีแรงสั่นสะเทียน เพราะสาเหตุนี้เองจึงทำให้เสาเข็มเจาะจึงเป็นที่ได้รับความนิยมมาก ในหมู่ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการการบ้านพักอาศัย คอนโด อาคารสูง หอพัก บ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮาส์ ออฟฟิต ทาวน์โฮม และอื่นๆ   แต่ในปัจจุบันนี้ ตลาดเสาเข็มเจาะ มีการแข่งกันกันสูงมาก  ด้วยความที่งานเจาะเสาเข็มมีตลอดทั้งปี
มองจากภายนอกการทำงานอาจไม่ยากมากนัก   เพียงแค่มีทุนทรัพย์เพื่อลงทุนซื้อชุดเครื่องมือในการเจาะเสาเข็ม ในราคาที่สามารถเอื่อมถึงได้ จึงทำให้ ช่างเข็มเจาะหรือมือวิน นั้นออกมาเปิดกิจการกันเองบ้าง บางที่ก็ลงทุนแค่เดินเข้าร้านสะดวกซื้อ และซื้อซิม ที่มีเพียงเลขมือถือ เพียง 1-2 เบอร์ ก็มาเปิดรับงานได้แล้ว   **แต่เวลามีปัญหา เสาเข็มเสีย ไม่ได้คุณภาพ ก็ปิดมือถือทิ้ง หายตัวไปเลย เพราะมัน ง่าย และไม่ต้องรับผิดชอบอะไร แต่กต่างจาก บริษัท ห้าง ต่างๆที่ มีตัวตนแน่นอน ที่อยู่ชัดเจน ไม่หายไปไหน ** ดังนั้นควรเลือกพิจารณาตามความเหมาะสม ว่า *คุ้มค่ากันไหม*

 

 

เครดิต tua635.com

เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ