เสาเข็มไมโครไพล์มีส่วนประกอบดังนี้

เสาเข็มไมโครไพล์มีส่วนประกอบ ดังนี้

หัวเสาเข็ม หมายถึง ส่วนบนสุดของเสาเข็มไมโครไพล์ เป็นส่วนที่รับแรงกระแทกจากอุปกรณ์การตอกเสาเข็ม

ตัวเสาเข็ม หมายถึง ส่วนลำตัวของเสาเข็มไมโครไพล์ มีพื้นที่มากที่สุด ทำหน้าที่รับแรงฝืดระหว่างผิวเสาเข็มกับชั้นดิน

ปลายเสาเข็มไมโครไพล์  หมายถึง ส่วนปลายล่างสุดของเสาเข็มทำหน้าที่เจาะทะลุชั้นดิน

ปลายเสาเข็มส่วนตัดทิ้ง หมายถึง ส่วนหัวเสาเข็มที่ถูกตัดออก หลังจากตอกเสาเข็มเสร็จแล้ว

แผ่นเหล็กหัวเสาเข็มไมโครไพล์ หมายถึง แผ่นเหล็กที่ปิดทับบนหัวเสาเข็ม เพื่อรองรับน้ำหนักตกกระแทกจากลูกตุ้มเหล็ก ป้องกันเสาเข็มเสียหายขณะทำการตอก โดยทั่วไปแล้วแผ่นเหล็กถูกเชื่อมยึดด้วยเหล็กเสมอ (Dowel) ซึ่งฝังอยู่ในคอนกรีต

ตำแหน่งตัดหัวเสาเข็มไมโครไพล์  หมายถึง ระดับที่จะทำการตัดหัวเสาเข็มออกโดยมาก ตำแหน่งหัวเสาเข็มคือ ตำแหน่งใต้ฐานของฐานราก โดยนิยมให้หัวเสาเข็มโผล่เข้ามาในฐานรากคอนกรีตประมาณ 5 เซนติเมตร

ปลายล่างเสาเข็มไมโครไพล์  หมายถึง วัสดุห่อหุ้มส่วนปลายของเสาเข็ม นิยมเป็นโลหะ ได้แก่ เหล็กหล่อ เพื่อให้สามารถเจาะทะลุทะลวง ชั้นทรายแน่นรวมทั้งชั้นดินดาน

ไมโครไพล์
ไมโครไพล์

 

 

 

เครดิต tua635.com/ไมโครไพล์