ทำความรู้จัก ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยจะแบ่งตามขนาดพื้นที่ของการให้บริการ นั้นคือ LAN , MAN และ WAN มาดูกันว่าแต่ละประเภทนั้นคืออะไรบ้าง

ประเภทที่ 1 คือเครือข่ายท้องถิ่น Local Area Network (LAN)

รับเดินสายแลน

หรือ เรียกว่าเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ ซึ่งประเภทนี้จะเป็นระบบเครือข่ายแบบระยะใกล้ จะใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้างมากนัก โดยอาจจะอยู่ในองค์กรหรือสำนักงานเดียวกัน หรือเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่ใกล้ ๆ กัน เช่น สำนักงาน, ภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย โดยระบบเครือข่ายท้องถิ่นนี้จะช่วยทำให้ผู้ใช้งานคอมฯ สามารถติดต่อกันได้สะดวก ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นก็คือการเดินสายแลน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะมีระยะการให้บริการในรัศมีที่จะไม่เกิน 2 กิโลเมตร

ประเภทที่ 2 คือเครือข่ายระดับเมือง Metropolitan Area Network (MAN)

Metropolitan Area Network (MAN)

หรือ เรียกว่าเครือข่ายในพื้นที่เมือง โดยประเภทนี้จะเป็นระบบเครือข่ายจัดว่าเป็นขนาดกลาง ปกติแล้วจะใช้ภายในเมือง หรือภายในจังหวัดและจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงกัน ที่จะสามารถเห็นภาพได้ชัดเจอนั้นก็จะเป็น ระบบเคเบิลทีวี ที่จะมีสมาชิกตามบ้านทั่วไปที่เราดูกันอยู่ทุกวัน ซึ่งนั้นก็จะถูกจัดให้อยู่ในระบบเครือข่ายแบบ MAN มักจะต้องใช้เครือข่ายสาธารณะเข้ามาตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร เช่น โครงข่ายขององค์การโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ประเภทที่ 3 จะเป็นการแบ่งตามขนาดพื้นที่ให้บริการ Wide Area Network (WAN)

เดินสายแลน

หรือเรียกว่าเครือข่ายพื้นที่กว้าง โดยระบบนี้จะเป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ เป็นเครือข่ายที่มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมอาณาบริเวณที่ห่างไกลกันมาก จะใช้ติดตั้งบริเวณกว้าง จะมีสถานนีหรือจุดเชื่อมต่อมากมายหลาย ๆ จุด มากกว่า 1 แสนจุด จะเป็นระบบสื่อสารที่จะใช้สื่อกลางหลายชนิด เช่น ระบบคลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ หรือระบบดาวเทียม มักจะใช้เป็นเครือข่ายสำหรับการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศ ระดับทวีป โดยระบบนี้จะสามารถส่งได้ทั้งข้อมูลเสียงและภาพ ได้ในเวลาเดียวกัน ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ ระบบอินเทอร์เน็ตที่เรา ๆ ใช้กันอยู่ และแน่นอนว่าก่อนที่จะเชื่อมาถึงเครื่องคอมเรานั้นก็ต้องมีระบบ Lan ก่อนตามประเภทที่ 1 โดยจะจ้างคนที่รับเดินสายแลนหรือจะเดินสายแลนเองก็ได้ตามสะดวก