ต้นกระดาษ

มนุษย์เงินเดือนจะเป็นเกษตรกรได้ไหม?

ต้นกระดาษ

อยากเป็นเกษตรกร มนุษย์เงินเดือนที่เริ่มเบื่อหน่ายการใช้ชีวิตในออฟฟิศมักจะใฝ่ฝัน เพื่อหลีกหนีเมืองที่วุ่นวาย และวิ่งเข้าหาความเรียบง่าย ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายท่านสนใจแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ประกอบกับมีตัวอย่างผู้ที่ทำเกษตรพอเพียงประสบความสำเร็จ ได้ผลผลิตดีและมีรายได้อย่างน่าพอใจให้เห็นกันมากมาย จึงยิ่งสร้างจุดประกายและแรงบันดาลใจให้มนุษย์เงินเดือนอยากก้าวข้ามมาสัมผัสกับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานหรือการทำเกษตรอินทรีย์ ความใฝ่ฝันจะเข้าใกล้ความจริงก็ต่อเมื่อเราเริ่มลงมือทำ ดังนั้นเรามาดูกันว่า จากมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ จะก้าวข้ามไปสู่การเป็นเกษตรกรได้อย่างไร?

1. เริ่มต้นด้วยการศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

ปัจจุบันมีช่องทางมากมายให้เราหาความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และการทำเกษตรอินทรีย์ มีข้อมูลและรายละเอียดที่น่าเชื่อถือกระจายอยู่ในสื่อหลายๆสื่อ และมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ตรงหลายๆท่าน ที่เราจะเข้าไปขอคำปรึกษา และขอคำแนะนำได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการทำเกษตร การปรับปรุงเตรียมดินและเริ่มต้นปลูก หรือการประยุกต์ในแนวทางต่างๆ

2.เลือกแนวทางที่ตนเองถนัด

ข้อมูลที่มีให้ศึกษามีหลายแนวทาง ทั้งการปลูกพืชสวนครัว พืชสมุนไพร หรือการทำไข่ไก่อินทรีย์ ให้เราเลือกแนวทางที่เราสนใจและถนัด สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย นำไปปฏิบัติได้จริงตามปัจจัยที่เรามีอยู่ และที่สำคัญควรคำนึงถึงความต้องการของตลาดด้วย เมื่อได้แนวทางที่ชัดเจนจึงศึกษาลงรายละเอียดเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การวางแผนจัดสรรพื้นที่ วิธีปลูก การดูแลรดน้ำ หรือหากเลี้ยงสัตว์ ก็ควรจะต้องศึกษาการทำฟาร์ม วิธีเลี้ยง และวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

3. สร้างมูลค่าให้กับผลผลิต

เมื่อเราตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเป็นเกษตรอย่างเต็มตัวแล้ว เราต้องเข้าใจว่าทฤษฎีการทำเกษตรพอเพียง คือ การที่จะต้องยืนหยัดและอยู่ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นเมื่อเรามีผลผลิตที่มีคุณภาพแล้ว เราต้องรู้จักการประยุกต์ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าของผลผลิต เช่นปลูก ต้นกระดาษ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลยคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จากความรู้เบื้องต้นสู่ประสบการณ์จนกลายเป็นเกษตรเพื่อธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไป
ต้นกระดาษ

มนุษย์เงินเดือนจะเป็นเกษตรกรไม่ได้ ได้อย่างไร? หากเพียงแค่เรารู้จักตัวเอง สร้างเป้าหมาย เตรียมพร้อมด้วยการวางแผน และลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นอดทน รู้จักเฝ้ามองสังเกตเพื่อหาความเป็นไปได้ในการต่อยอด ค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์เมื่อพบกับอุปสรรคหรือความผิดพลาด เมื่อทุกอย่างดำเนินไปอย่างครอบคลุม ที่สุดแล้วการเป็นเกษตรกรที่มีรายได้ดีกว่ามนุษย์เงินเดือนก็ไม่อาจไกลเกินเอื้อมได้อย่างแน่นอน